Seurat nyt mukaan kummiseuraprojektiin!

SATY:n piirihallitus päätti syksyllä lähteä tukemaan kesäyleisurheilukoulujen perustamista yleisurheilukentille, joilta toimintaa ei tällä hetkellä löydy tai sitä pitäisi virkistää.

Ideana on että aktiivinen seura järjestää kesäyleisurheilukoulun yksin tai yhteistyössä paikallisen seuran kanssa. Tavoitteena on järjestää toimintaa kesän aikana noin kymmenen kertaa. Kesäyleisurheilukoulun ikäraja saa olla liukuva ja toimintaa saa kerran tai useammin viikossa. Kesäyleisurheilukoulun ajankohdan, hinnan ja harjoituskerrat seurat saavat itse määritellä.

Mitä seuran/seurojen tarvitsee tehdä: lähettäkää hakemus, jossa kerrotte millaista toimintaa ja minne aiotte aloittaa. Hakemuksessa tulisi nimetä toiminnan vastuuhenkilö ja mahdollisia harjoitusten vetäjiä. Harjoituksen vetäjiksi käy mielellään nuoret, lisäksi tulisi kummiseuraprojektiin lähteneiden aktiivisesti suunnitella sekä mainostaa kesäyleisurheilukoulua kouluissa ja muissa soveltuvissa tapahtumissa.

Mitä lapsi saa yleisurheilukoulussa: Lapset saavat kosketuspintaa yleisurheiluun säännöllisen ohjatun toiminnan muodossa. Kummiseura-projektissa kaikille lapsille ostetaan yleisurheilulisenssi, joka sisältää vakuutuksen. Tavoitteena on myös saada projektiin osallistuvat lapset osallistumaan ainakin kerran yleisurheilukilpailuun ja tämän vuoksi neuvoa heidän vanhempiaan miten kilpailuissa ilmoittaudutaan, toimitaan ja kannustetaan.

Mitä kesäyleisurheilukoululta vaaditaan: kesäyleisurheilukoulun ilmoittautumispäivämäärä, tapahtumakerrat tiedossa ilmoittautumishetkellä, kaikille hankittava yleisurheilulisenssi vakuutuksineen ja vastuuhenkilö tulisi nimetä. Kesäyleisurheilukoulun yhtenä tavoitteena on myös uusien ohjaajien saaminen mukaan toimintaan. Kesäyleisurheilukoulun loputtua seura lähettää vapaamuotoisen lyhyen raportin piirille ja piiri myöntää tähän perustuen kummitoimintaan osallistuneille seuroille koulutusstipendin.

Mitä SATY piiri tekee: piiri myöntää kummiseuratoimintaan osallistuneille seuroille koulutusstipendin ja auttaa mahdollisessa markkinoinnissa. Myönnettävällä koulutusstipendillä seurat voivat kouluttaa ensisijaisesti uusia ohjaajia ilmaiseksi (yhden koulutuksen arvo 130 €), ohjaajien määrä (eli haetun tuen määrä) tulisi käydä ilmi vapaamuotoisessa kesäyleisurheilukoulun loppuraportissa. Toissijaisesti seurat voivat käyttää stipendiä piirin palveluiden (esim. piirileiritys) maksamiseen.

Hakemukset tulee jättää 15.3.2020 mennessä:

Piirin pj: pvm.pitkakoski@gmail.com

Piirin valmennuspäällikkö: samu.myllymaa@gmail.com