YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO PORISSA

I-TASO, YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO PORI 29.10., 5.11. JA 12.11.2020


Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja ohjata seuran 7 – 11-vuotiaiden urheilukoulua huomioiden lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.


Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Tutkinnon aiheina ovat mm. vuorovaikutustaidot, lasten ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, lasten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Tutkinnon sisältöön kuuluu myös oppimisympäristössä tehtävät.


Tutkinnon kesto on n 12 tuntia
Tutkinnon toteutus:
• torstai 29.10. klo 17-21
• torstai 5.11. klo 17-21
• torstai 12.11. klo 17-21

Koulutusmateriaali ”Yleisurheiluopas” -kirja, todistus ja muu jaettava materiaali.

Edut

Mahdollisuus hakeutua tason 1 Nuorten Yleisurheiluohjaatutkinnolle.

Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on vähintään 15-vuotias.

Tutkinnon hinta

130 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja tutkintomateriaalin.

Sitovat ilmoittautumiset tutkinnolle 23.10.2020 mennessä osoitteessa
www.yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnus YTPORI2020

Ilmoittautuneille lähetetään kutsu ja ohjeet muutama päivä ennen tutkinnon alkua.

Tiedustelut aluepäällikkö Mika Tyrkkö p. 044 257 6169, mika.tyrkko@sul.fi tai elina.karki@kunnonkarki.fi tai
044 022 6677.