OHJEITA KARHUHALLIN KÄYTTÄJILLE

Porin kaupunki on antanut ohjeita Karhuhallin käyttäjille.

YLEISTÄ

 • harrastustoimintaan ja harjoituksiin saa osallistua vain oireettomana
 • ryhmän vetäjät huolehtivat oman ryhmänsä toiminnasta ja
  turvavälisuositusten toteutumisesta halliin saavuttaessa, poistuttaessa,
  pukutiloissa sekä harjoituksen aikana
 • aikuiset huolehtivat siitä, että myös lapset noudattavat hygieniaohjeita
  ja riittävät etäisyydet säilyvät harjoituksiin saavuttaessa, pukutiloissa,
  harjoituksen aikana sekä liikuntapaikalta poistuttaessa
 • seurakäyttäjien tulee noudattaa AVI:n, THL:n ja Porin kaupungin
  ohjeiden lisäksi myös oman seuransa ja lajiliittonsa ohjeistuksia
  vastuullisesta ja turvallisesta harjoittelusta
 • kaikkien liikuntatilojen käyttäjien on noudatettava voimassa olevia
  Aluehallintoviraston asettamia rajoituksia ja THL:n ohjeistuksia mm.
  käsihygienian ja kontaktien välttämisen suhteen
 • ohjeistusten noudattaminen on jokaisen liikuntatilojen käyttäjän vastuulla

SAAPUMINEN JA POISTUMINEN

 • harjoitusryhmät kokoontuvat halliin saavuttaessa hallin ulkopuolella ja
  siirtyvät yhtenä ryhmänä heille varattuun pukutilaan ryhmän vetäjän johdolla
 • Karhuhallin käyttäjät kulkevat pukutiloihin hallin kenttätilan puolella olevista ovista, ja poistuminen tapahtuu samaa reittiä käyttäen. Toisessa
  kerroksessa oleviin pukutiloihin siirrytään suoraan aulan portaiden kautta
 • tekojääradan ja harjoitusjäähallin käyttäjät käyttävät myös Karhuhallin
  pukutiloja. Näiden käyttäjien kulkeminen pukutiloihin tapahtuu Karhuhallin Tekojääradan puoleista pukuhuonekäytävää pitkin
 • harjoituksen jälkeen koko ryhmä siirtyy harjoitusryhmän vetäjän johdolla hallin ulkopuolelle
 • vanhemmat noutavat lapsensa hallin ulkopuolelta, jotta hallin aulatilat eivät ruuhkaudu
 • harjoitusten ja otteluiden seuraaminen on mahdollista Karhuhallin toisen kerroksen käytävältä riittävät etäisyydet huomioiden

HYGIENIA JA ETÄISYYDET

 • puku- ja suihkutiloissa tulee noudattaa erityistä hygieniaa ja huolehtia
  riittävien etäisyyksien toteutumisesta
 • liikuntatilojen käyttäjien tulee pestä kätensä huolellisesti saippualla tai
  käsidesille ja tarvittaessa varata käyttöönsä käsidesiä sekä huolehtia
  harjoitustilojen välineistöjen puhdistamisesta liikuntatiloissa olevilla
  puhdistusaineilla
 • ohjaajat/ryhmän vastaavat pyyhkivät ryhmien vaihtuessa tilan
  kosketuspinnat (ovenkahvat, katkaisijat, laitteiden kädensijat ym. pinnat ja välineet, joihin kosketellaan käsin)
 • pinnat pyyhitään puhdistusaineella kostutetulla liinalla, joita löytyy
  pukutiloista ja harjoitustiloista (suihkepullossa on valmis puhdistusliuos)
 • seurojen tulee huolehtia omien harjoitusvälineidensä puhdistuksesta
  jokaisen käyttökerran yhteydessä
 • kaikki harjoitustilojen käyttäjät sitoutuvat huolelliseen hygieniaan ja
  vastuulliseen toimintaan, turvallisen harjoittelun mahdollistamiseksi
 • ottelutapahtumien, kilpailuiden ja turnausten kohdalla noudatetaan
  Lounais-Suomen Aluehallintoviraston erityisohjeistuksia ja rajoituksia
  yleisötapahtumia koskien
  HUOM! Muistathan, että sairaana ei liikuta!

Lisätietoa AVI:n 22.9.2020 antamasta ohjeistuksesta viimeisiä
päätöksiä koskien (myös liitteenä):

http://www.avi.fi/web/avi/-/lokakuussa-edelleen-tarkeaa-varmistaa-
tapahtumien-turvallisuus-kuntien-rooli-vahvistuu-paikallisten-tautiryppaiden-
hoitamisessa-lounais-suomi-

THL:n ja OKM:n 21.9.2020 päivittämä ohje koronatartuntojen

ehkäisemistä koskien (myös liitteenä):

http://www.avi.fi/documents/10191/17217812/OKM-THL_Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4_FI.pdf/6562b3bd-1698-4c24-9223-77b8afd0b81e