Lasten ohjaajakurssia tarjolla!

I-TASO YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO PORI
toteutetaan monimuotokoulutuksena


Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja ohjata seuran 7 – 11-vuotiaiden urheilukoulua huomioiden lasten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.
Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Tutkinnon aiheina ovat mm. vuorovaikutustaidot, lasten ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, lasten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus. Tutkinnon sisältöön kuuluu myös oppimisympäristössä tehtävät.


Tutkinnon kesto on n 12 tuntia

Tutkinnon toteutus:
– Tutkinto toteutetaan 3 iltana klo 17.00-21.00
– Tiistait 5.10., 12.10. ja 19.10.

Koulutusmateriaali ”Yleisurheiluopas” -kirja, todistus ja muu jaettava materiaali.

Edut

Mahdollisuus hakeutua tason 1 Nuorten Yleisurheiluohjaatutkinnolle.
Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on vähintään 15-vuotias.
Tutkinnon hinta: 130 €/hlö, sisältäen koulutuksen, tilat ja tutkintomateriaalin.
Sitovat ilmoittautumiset tutkinnolle 27.9.2021 mennessä osoitteessa
www.yleisurheilurekisteri.fi palvelutunnus 2021YTPORI

Ilmoittautuneille lähetetään kutsu ja ohjeet muutama päivä ennen tutkinnon alkua.
Tiedustelut seurakehityspäällikkö Mika Tyrkkö p. 044 257 6169, mika.tyrkko@sul.fi